వింతవ్యాధి అదుపులో ఉంది

నిపుణుల నివేదిక వచ్చాక నివారణకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ళకాళీ కృష్ణ శ్రీనివాస్ (ఆళ్ల నాని) ఏలూరు : ఏలూరులో వింతవ్యాధులకు సంబంధించి పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులో

Read more